Prinses Christinalaan 8

7958 SK , Koekange

0522-451384

info@johanfrisoschool.nl

Welkom

Prins Johan Frisoschool Koekange.

In het rustieke Koekange, tussen Meppel en Hoogeveen staat de Prins Johan Frisoschool. Een christelijke basisschool die midden in de gemeenschap staat.

60 kinderen krijgen daar dagelijks les in 3 gecombineerde groepen. We maken gebruik van het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen en kinderen met een andere hulpvraag. Onze moderne methodes zijn up to date en worden aangepast aan het niveau van de kinderen. Het ICT onderwijs, met veel gebruik van i-pads en computers, volgt de ontwikkeling van de kinderen op de voet. Zorg op maat is dan ook één van onze doelstellingen.

Zie voor uitgebreide informatie de schoolgids bij het onderdeel "Nieuws".

DE PRINS JOHAN FRISOSCHOOL GAAT DIGITAAL: alle kinderen hun eigen device.

Gezonde school:
De prins Johan Frisoschool heeft in februari 2017 met het label "sport en bewegen" het vignet voor de Gezonde school behaald.
De school werkt systematisch aan het bevorderen van gezond gedrag.

VCPOZD

De Johan Fisoschool in Koekange is een van de 9 scholen van de VCPOZD, de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Zuidwest Drenthe.

De Christelijke basisscholen zijn gesitueerd op het platteland tussen Hoogeveen en Meppel in de dorpen Nijeveen, Nijeleek, Dwingeloo, Koekange, Diever, Pesse, Zuidwolde en Berghuizen.

Nadere informatie vindt u door, linksonder aan de welkom pagina, de link naar de VCPOZD aan te klikken.

BSO / TSO

Ook een hartelijk welkom namens de BSO en TSO. De buitenschoolse opvang wordt m.i.v. januari 2014 georganiseerd door Domijn. De voor- en naschoolse kinderopvang vindt plaats in het Hof van Koekange in het dorp op loopafstand van de school. Aldaar is ook een peuterspeelzaal aanwezig. De opvang tussen de middag wordt geregeld op school en staat onder leiding van een aantal opgeleide ouders. Nadere informatie is te vinden bij het hoofdstuk "opvang" in de schoolgids, bladzijde 29.

Adressen:
* Doomijn, tel 038-4214521 / www.doomijn.nl / klantadvies@doomijn.nl
* Overblijven, tel 06-27610525 / pjfoverblijf@hotmail.com

Speerpunten

Binnen het leerstofaanbod hebben wij een aantal speerpunten die kenmerkend zijn voor het onderwijs aan de Johan Frisoschool:

* Engelstalig onderwijs voor kinderen van groep 1 t/m 8

* Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen met behulp van "Levelwerk".

* Kleine groepen met veel aandacht voor zorg op maat, zodat het onderwijs "passend" wordt, volgens de principes van de BAS school (Bouwen aan Adaptieve School). Sleutelwoorden; Opbrengst Gericht Werken.

* Sociaal- emotionele vorming in een gecertificeerde "Kanjerschool".

* Uitwerken van de vaardigheden van de 21e eeuw; o.a. zelfsturing, ICT, samenwerken en creativiteit.

* Computervaardigheid als middel om gestelde doelen te behalen


Bibliotheek

Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is méér dan alleen wat kasten met boeken. School en Bibliotheekzetten zich samen in voor meer leesplezier en betere schoolprestaties door de Bibliotheek te integreren in de school. Want een kind dat graag en goed leest is een taalvaardig kind wat zijn/haar leerprestaties ten goede komt. Met de Bibliotheek op school werken school en Bibliotheek structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.

Lid van de Bibliotheek
Als kinderen lid worden bij de Bibliotheek op school, kunnen ze ook automatisch lid worden bij de Bibliotheek in de gemeente (voor zover zij nog geen abonnement hadden). Naast het lenen van boeken op school, is het hierdoor ook mogelijk om boeken te lenen bij de Bibliotheek. Tot 19 jaar is het lidmaatschap bij de Bibliotheek gratis.

schoolWise
Eén van de pijlers van de Bibliotheek op school is dat de school de beschikking krijgt over een rijke leesomgeving. Met schoolWise beschikt de school over een digitaal portaal waarmee zij toegang krijgt tot een rijke leesomgeving waarmee geïntegreerd gezocht kan worden in de collectie van de school, de lokale Bibliotheek en digitale bronnen. Door kinderen met schoolWise te laten werken, wordt mediawijsheid gestimuleerd.

De portal is voor de kinderen ook thuis te raadplegen. Klik op het "schoolWise" .schoolwise
Laatste nieuws
Schoolvoetbal meisjes De meisjes hebben een sportieve schoolvoetbalmiddag beleefd.Het resulteerde in e... Lees meer 20 april
Nieuwsbrief april 3 De derde nieuwsbrief voor de maand april staat op de website
20 april
Nieuwsbrief april 2 De tweede nieuwsbrief voor de maand april staat ook op de website.
07 april
Roofvogelshow De kinderen van alle groepen hebben woensdag 5 april jl., samen met de kinderen ... Lees meer 07 april
Nieuwsbrief april Het laatste schoolnieuws voor de maand april staat op de website.
30 maart
Kalender

24

apr

Meivakantie

Meivakantie van maandag 24 april t/m vrijdag 28 april.

27

apr

Koningsdag

Koningsdag

Schoolvoetbal

Schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen, georganiseerd door s.v. Vitesse in Koekange.

01

mei

Weekopening

Weekopening in het schoolgebouw vanaf 08.30 uur.

Studiemiddag team

Studiemiddag voor het team. De kinderen zijn deze middag vrij van school.

04

mei

Dodenherdenking

Dodenherdenking in het dorp.

05

mei

Bevrijdingsdag

Vrije dag i.v.m. bevrijdingsdag.

08

mei

Luizencontrole

Luizen controle

16

mei

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf bezoekt de school.

17

mei

OR / MR vergadering

Vergadering OR / MR; aanvang 19.30 uur.

25

mei

Hemelvaartsdag

Vrije dag i.v.m. Hemelvaart

26

mei

Vrije dag

Vrije vrijdag na Hemelvaart.

Copyright Prins Johan Frisoschool - 2017