Nieuws

05-04-2023 / De maand april

Op 12 april komt de leerlingenraad weer bij elkaar. Ze bespreken dan de wensen van de leerlingen. Ook wordt de veiligheid besproken.
Op 18 en 19 april wordt de Cito eindtoets afgenomen in groep 8. 
op 21 april doen we de Koningsspelen door 's morgens met elkaar te ontbijten. Vervolgens doen we de dans en hebben alle groepen een actieve buitenles.