Prins Johan Frisoschool Een school waar je kind kunt zijn!

MR/OR

Ouderraad / MR

Ouderraad

Op de Prins Johan Frisoschool heeft de ouderraad een belangrijke taak. Zo vergadert zij minimaal 6 keer per jaar, samen met de directie. Samen met het team werken zij, aan de hand van protocollen en draaiboeken, op een gestructureerde wijze, aan de verschillende activiteiten op school.


Leden 2019/2020:

* voorzitter - dhr. Rien Hoge

* penningmeester - mw. Lenny Kruijskamp

* secretaresse - mevr. Sandra Blankenspoor

Leden: Alda Steenbergen, Linda Gunnink, Marrigje van der Grift en Mariska Brouwer

Adviserend lid: Jaap VeltmanDe penningmeester draagt o.a. zorg voor de administratie van de ouderbijdrage, het ledengeld, het schoolreisgeld en de bijdrage voor het oud papier.


Medezeggenschapsraad

De MR heeft instemmings- en adviesrecht t.a.v. het beleid van Tref onderwijs in het algemeen en de Prins Johan Frisoschool in het bijzonder. Vergaderonderwerpen: schoolplanontwikkeling, het jaarlijks samenstellen van de schoolgids, het vakantierooster, het personeelsbeleid of andere school organisatorische zaken.


Leden 2019-2020

* Ruben Hamberg, voorzitter en ouder

* Agré van Dijk, secretaresse en leerkracht

* Klasien Westra, lid MR en leerkracht

* Els Hartholt, lid MR en ouder

* Greetje Koorn; ouder en tevens GMR lid